top of page

TEIKIAMOS PASLAUGOS

geriausias advokatas Vilniuje

konsultavimas
geriausias advokatas Vilniuje

 

Konsultavimas

 • įvertinę Jūsų situaciją, suprantama kalba pristatome esamą teisinį reguliavimą; 

 • konsultuojame dėl Jums aktualių teisinių dokumentų (sutarčių, pranešimų, įspėjimų, protokolų etc.) turinio ir teisinės reikšmės;

 • pristatome Jūsų situacijoje galimus strateginius ir taktinius sprendinius teisiniais klausimais;

 • argumentuotai pasiūlome sprendinius, kurie tinkamiausi Jums;

 • jei sprendžiant specifinę problemą nesame geriausi, rekomenduosime toje srityje kompetentingiausius specialistus. Pažįstame kolegas, bet nesame susisaistę su jokia kita kontora. Tai garantuoja, kad netgi jei konkrečiu klausimu Jums neatstovausime, pas mus visuomet gausite geriausią patarimą.

 

Atstovavimas 

 • atstovaujame derybose;

 • atstovaujame teismuose;

 • atstovaujame ikiteisminio tyrimo institucijose;

 • atstovaujame viešojo administravimo institucijose.

geriausias advokatas Vilniuje
atstovavimas

 

Teisinių dokumentų rengimas

 

 • rengiame ir teikiame procesinius dokumentus teismui (ieškinius, skundus etc.);

 • rengiame sutarčių projektus ir kitus dokumentus, kylančius iš civilinių ir verslo santykių su fiziniais bei juridiniais asmenimis;

 • rengiame dokumentus bendravimui su viešojo administravimo institucijoms (prašymus išduoti leidimus ar licencijas, hierarchinio pavaldumo tvarka nagrinėjamus skundus etc.);

 • rengiame dokumentus bendravimui darbo ir valstybės tarnybos santykių klausimais (paklausimai ir skundai dėl konkursų, atestacijos, tarnybinių nuobaudų skyrimo, atleidimo etc.).

geriausias advokatas Vilniuje
teisinių dokumentų rengimas

 

Teisės aktų

konstitucingumo patikros iniciavimas 

 

(nenuleidžiame rankų net kai kiti Jums sako

„nieko čia nepadarysi, tokie įstatymai”)

 

 • jei Konstitucijos, įstatymų, Vyriausybės aktų pripažįstamus Jūsų interesus pažeidžia ministerijų arba Vyriausybės įstaigų, joms pavaldžių arba atskaitingų, taip pat vietos savivaldos institucijų bei įstaigų aktai, padedame juos nuginčyti administraciniuose teismuose;

 • jei Konstitucijos pripažįstamus Jūsų interesus pažeidžia Seimo, Prezidento arba Vyriausybės aktai, imamės inicijuoti jų patikrą Konstituciniame Teisme.

geriausias advokatas Vilniuje
teisės aktų konstitucingumo patikra
bottom of page