top of page
 SKIRKITE LAIKĄ TAM, KĄ DAROTE GERIAUSIAI. 
 TEISINIUS REIKALUS SUTVARKYSIME MES. 
SERVICES

PASLAUGOS

Mes pasirūpinsime Jums kylančių teisinių klausimų išsprendimu

geriausias advokatas Vilniuje

geriausias advokatas Vilniuje
geriausias advokatas Vilniuje
  • Administracinė teisė

  • Baudžiamoji teisė

  • Civilinė ir komercinė teisė

  • Šeimos teisė

  • Darbo teisė ir valstybės tarnybos santykiai

APIE SAVE

KAS MES ESAME?

Patikimas Jūsų patarėjas

kiekviename žingsnyje

geriausias advokatas Vilniuje

Esame boutique tipo advokatų kontora. Tad jei ieškote tikrai išskirtinės kvalifikacijos ir kompetencijos, taip pat asmeninio santykio ir dėmesio ne vien bylos detalėms, bet ir Jūsų lūkesčiams, jei norite savo advokato, o ne būti tik dar vienu iš daugelio klientų, kurio dokumentus rengia teisiniame fabrike dirbantis ir paprastai net nepristatomas asistentas, – esame Jūsų paslaugoms.

 

Su klientais kuriame pasitikėjimu, bendradarbiavimu ir abipuse pagarba grįstą ryšį. Esame visuomet atviri bendravimui. Atvirumas mums reiškia ir tai, kad bendraudami visą dėmesį skiriame Jums svarbių klausimų sprendimui ir niekuomet nežvilgčiojame į laikrodį, o į Jūsų nerimą sklaidančius trumpus klausimus telefonu arba elektroniniu paštu visuomet atsakome nedelsdami ir „nejungdami skaitiklio”.

geriausias advokatas Vilniuje
CV

CURRICULUM VITAE

adv. dr. Petras Ragauskas

geriausias advokatas Vilniuje.

geriausias advokatas Vilniuje, geriausias advokatas Lietuvoje,

Teisininko diplomą įgijo Vilniaus universitete. Socialinių mokslų (teisės krypties) daktaras. 

 

Turi dviejų dešimtmečių teisinio darbo patirties įvairiose srityse. Nuo mokslinių tyrimų ir ekspertinės veiklos iki praktikos. 

 

Dirbo Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto patarėju tuo metu, kai buvo svarstomi ir priimami svarbiausi naujieji kodeksai.

Penkerius metus dirbo ES paramą administruojančios Lietuvos verslo paramos agentūros direktoriaus pavaduotoju, buvo atsakingas už paramos panaudojimo pažeidimų tyrimą ir teisinį atstovavimą atliekančių skyrių veiklą.

 

Buvo įvairius įstatymus rengusių darbo grupių nariu ir dalyvavo rengiant galutinę Baudžiamojo kodekso projekto redakciją, Teisėkūros pagrindų įstatymo projektą, Visuomenės dalyvavimo teismų darbe (tarėjų) koncepcijos projektą. Dalyvavo rengiant dešimtis kitų įstatymų projektų, dėl šimtų įstatymų projektų rengė ekspertines išvadas. Pripažintas ekspertas korupcijos srityje: dalyvavo įvairiose veiklose kaip GRECO ekspertas, Transparency International ekspertas, Global Integrity ekspertas etc.

Turi keliolikos metų patirtį atliekant teisės tyrimus Lietuvos teisės institute. Dirbo tyrėju, skyriaus vedėju, direktoriaus pavaduotoju, direktoriumi. Šiuo metu yra vyriausiasis mokslo darbuotojas, mokslo žurnalo "Teisės problemos" vyr. redaktorius. Šis darbas leido sukaupti itin daug žinių apie galiojančią Lietuvos teisę, identifikuoti jos silpnąsias bei stipriąsias vietas.

Dešimt pastarųjų metų dirba docentu Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. Dėstomi kursai: Lietuvos konstitucinė teisė, Administracinė teisė, Viešosios teisės politika.

Kainodara

KAINODARA

PASLAUGA, VERTA KAINOS

geriausias advokatas Vilniuje

Jums suteiktų paslaugų vertė priklauso nuo pasiekto rezultato, kurį tiesiogiai lemia advokato kompetencija ir rezultatui pasiekti įdedamas darbas. Taigi laikas yra pagrindinis kainą lemiantis kintamasis.

 

Vis dėlto klientui, ypač jei teisinių paslaugų anksčiau jam nebuvo prireikę, tokia kainodara gali pasirodyti neaiški ir jį bauginti. Todėl, gavę reikiamą informaciją, paprastai galime iš anksto prognozuoti kiek laiko užims darbas. Vadinasi, galime nurodyti ir orientacinę bendrą kainą (ji kinta tik išnykus arba atsiradus visiškai nenumatytų darbų poreikiui).

 

Kainodaros skaidrumas ir paprastumas – tai esminis mūsų verslo praktikos elementas. Brangindami abipusę pagarbą, pasitikėjimą ir pasitenkinimą bendradarbiavimu, kainas visuomet aptariame iš anksto ir detaliai.

 

Kai kuriais atvejais (civiliniame procese) galimas mišrus kainos apskaičiavimas: minimali tvirta dalis (už neišvengiamai minimaliai sugaištamą laiką) ir kintama dalis – sėkmės mokestis (už tam tikrą pasiektą rezultatą, pavyzdžiui, ieškinio patenkinimą teisme).

 

Laimėjus civilinę bylą mūsų paslaugos Jums gali kainuoti gerokai mažiau arba visai nieko nekainuoti, nes prisiteisite išlaidų už advokato paslaugas atlyginimą. Teisingumo ministro įsakymu numatytos maksimalios sumos advokato išlaidoms civilinėse bylose, kurias rekomenduojama priteisti Lietuvos teismams.

geriausias advokatas Vilniuje

CONTACT

KONTAKTAI

geriausias advokatas Vilniuje

geriausias advokatas Vilniuje

Nebenorite taikytis su neteisybe? 

Jus užpuolė ir verčia gintis? 

Nežinote ką daryti?

Neįsitraukite į teisinę kovą vieni! 

Susisiekime:

Success! Message received.

Advokatas dr. Petras RAGAUSKAS

 

E.p.: info@prak.lt

Tel: +370 699 53546

Sporto g.8, Vilnius 09200

bottom of page